Jakie gwarancje są udzielane na produkty TERMOJET?

Na cały nasz asortyment produktów udzielamy 3-letniej gwarancji.

Co robić, jeśli zostanie wykryty wadliwy sprzęt?

Jeśli zauważysz wadliwy produkt lub usterkę, powinieneś skontaktować się z firmą, u której zakupiłeś to urządzenie.

Należy napisać reklamację w dowolnej formie, w której będzie jasne, gdzie, kiedy i z jakiego zamówienia zakupiłeś sprzęt, gdzie i kiedy przeprowadzono montaż, oraz jak wykryto wadę. Zrób dobrej jakości zdjęcia (w formie elektronicznej) reklamowanego sprzętu, na których widoczne są uszkodzenia, naklejka z datą produkcji i/lub zdjęcie certyfikatu z oznaczeniem daty produkcji. Prześlij reklamację wraz z zdjęciami do firmy, w której dokonano zakupu sprzętu.

Jeśli istnieją oczywiste oznaki ingerencji zewnętrznej, ślady samodzielnej wymiany części, uszkodzeń itp., reklamacja nie zostanie uznana.

INFORMACJE O NAS

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK PYTAŃ